ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.03-1010
НИЕ ИНВЕСТИРАМЕ В СВОЕТО БЪДЕЩЕ

 

 

ЦПО Знание

Частни професионални колежи по туризъм "Алеко Константинов"

Център за професионално обучение

Национална частна верига професионални обучителни институции

 

 

 

ЗА УЧЕБНАТА: 2012/2013 г.

Частен професионален колеж по туризъм „Алеко Константинов” град СОФИЯ

Частен професионален колеж по туризъм „Алеко Константинов” град ШУМЕН

Частен професионален колеж по туризъм „Алеко Константинов” град ДЕВИН

Частен професионален колеж по туризъм „Алеко Константинов”град Момчилград

……………………………………………………………………………………………

 

ОБЯВЯВАТ:

 

ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ БЕЗ КОНКУРСЕН ИЗПИТ В:

 

 

НОВО!!! НОВО!!! НОВО!!!

СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧПКТ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

И

ИНСТИТУТА ЗА  ПРЕДПРИЕМАЧИ НА СИСКО ЗА БЪЛГАРИЯ

(завършилите двугодишно обучение колежани получават два сертификата: Свидетелство за професионална квалификация на ЧПКТ Алеко Константинов

 и

Certificate of Achievement на CISCO Entrepreneur Institute)

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

 

      Професия: ФИРМЕН МЕНИДЖЪР                                         

      Специалност:

  • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЕРИНГ

 

    Професия: ХОТЕЛИЕР

      Специалност:

  • ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО

     

   Професия: РЕСТОРАНТЬОР                          

      Специалност:

  • ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  ПЪТУВАНЕ, ТУРИЗЪМ И СВОБОДНО ВРЕМЕ

  Професия: ЕКСКУРЗОВОД                                         

      Специалност:

  • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ДЕЙНОСТ

 

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

      ЗАДОЧНА (очни занятия два пъти в годината по 4 седмици)

      САМОСТОЯТЕЛНА (дистанционно)

 

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ЗАПИСВАНЕ

 

Срок на обучение: 2 години (четири учебни срока/сесии)

 

Такси за обучение за учебната 2012/2013 г.:

Задочно обучение – 440 лева за срок/сесия

Самостоятелна форма – 440 лева за срок/сесия

 

Забележка: В таксите са включени всички разходи за цялото обучение, без допълнителни такси за административно обслужване!  

Записаните студенти сключват договор с Колежа за периода на обучението си, като таксата не се променя до приключване на срока на обучение в Колежа.

 

Необходими документи за кандидатстване и записване в колежа:

- копие от диплома за средно образование;

копие на лична карта;

медицинско удостоверение от личен лекар за обучение в колеж;

4 броя снимки паспортен формат;

молба-заявление по образец на колежа.

вносна бележка за внесена такса за обработка на документите и такса за обучение за първи срок/сесия

 

Такса за подаване и обработка на документите – 25 лева

Сумите по таксите се внасят само по банковата сметка на Колежа:

 

Първа инвестиционна банка

София, пл.Народно събрание

IBAN:  BG52FINV915010BGN0EM77

BIC:     FINVBGSF

Получател: Фондация за социални инвестиции и ресурси

Основание: такса за обработка на документи или

                     такса за обучение I-ви курс ЧПКТ “Алеко Константинов”

 

Срок за подаване на документи: до 15.10.2012 г.

 

Адреси и телефони за контакти и подаване на документи:

Национален телефонен номер за ИНФОРМАЦИЯ на цената на един градски разговор: 07001 0494

 

Град София, кв.Враждебна, ул.”8”/Борис Илиев/, № 40

сл.тел 02/945-80-12, GSM 0899877288, 0888546378

Работно време: понеделник – петък от 09.00 до 18.30 часа

                                                      събота от 09 до 14 часа

 

Град Шумен, ул.”Генерал Драгомиров”, № 44Б

(сградата на СОУ”Трайко Симеонов”), западно крило

сл.тел. 054/820-570, GSM 0899921188, 0899877288,

Работно време: понеделник – петък от 09.00 до 17.30 часа

 

 

Град Девин, ул.Явор, № 1, ет.2

сл.тел.07001 0494, GSM 0899877288, GSM 0888546378

Работно време: понеделник – петък от 09.00 до 17.30 часа

 

 

Град Момчилград, ул.”Маказа”, № 31, I етаж (сградата на ОУ”Петър Берон”)

сл.тел.07001 0494,  GSM 0893490512, 0886420260, 0899877288

Работно време: понеделник – петък от 09.00 до 17.30 часа

 

Регистрация за курс с ваучери

 

Предстоящи курсове за обучение с ваучери за безработни

 

Често задавани въпроси относно обучението с ваучери Често задавани въпроси за обучението в ЧПКТ"Алеко Констатинов" за въпроси другите за нас